לינקים

 
 
Israel Science and Technology
 
   

Israel Science and Technology Homepage is the national database and directory of science and technology related sites in Israel. The site also includes sections on Jewish scientists and students in the Diaspora. I established the first version of this site during my term as The Science Adviser to the Prime Minister Mr. Benjamin Netanyahu during 1996-1999.


לצפייה באתר
 
 
 
U.S. Commercial Service
 
   

Are you interested in expanding your business? The U.S. Commercial Service helps U.S. companies find new international business partners in worldwide markets.
If you`re outside the U.S. and looking for U.S. suppliers, our services can help you find U.S. suppliers of products and services.


לצפייה באתר
 
 
 
The FIDI Global Alliance
 
   

FIDI is the largest global alliance of independent quality international removal companies.
In 1950, FIDI was founded to represent the interests of companies specializing in international removals. Since its creation, FIDI has evolved from a European to a leading worldwide federation.


לצפייה באתר
 
 
 
time and date
 
   

Time and Date AS focuses on professional growth within a multicultural work environment. The organization takes pride in mixing a life/work balance with a “can do” attitude while energetically committing to new ideas, creativity and innovation, as well as a long-term approach towards enhancing its products and services


לצפייה באתר
 
 
 
שגרירות ארה"ב בישראל
 
   

Ambassador James B. Cunningham Hosts Concert Celebrating Daniel Pearl World Music Days (Nov 20). Ambassador James Cunningham hosted and presented remarks at the “Harmony for Humanity” concert in memory of Daniel Pearl, marking the seventh annual Daniel Pearl World Music Days that have taken place since Pearl’s death in 2002.


לצפייה באתר
 
 
 
MapQuest
 
   

MapQuest, Inc. offers Internet, wireless and business mapping applications that help people find places and get there. MapQuest.com is one of the most recognized and trusted brands on the Internet and is the leading consumer website for maps and directions


לצפייה באתר
 
 
 
נמל תעופה - בן גוריון
 
   

נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון (נתב"ג) הוא השער האווירי של מדינת ישראל. זה הסמל והמסר אותו ניסינו להעביר בטרמינל 3, אשר מפתיחתו, ב 4 נובמבר 2004 ,ועד היום עברו דרכו כ – 28.5 מיליון נוסעים וכ-30 מיליון מלווים ועובדים.שנת 2007 בנתב"ג הייתה שנת שיא כל הזמנים, בתנועת הנוסעים והמטוסים הבינלאומית במהלכה עברו 10 מיליון נוסעים ו-70,000 תנועות מטוסים ועל פי המתוכנן בשנת 2008 יעברו מעל – 11 מיליון נוסעים בכ-80,000 תנועות מטוסים, ממריאים ונוחתים, עליהם נוספים כ-13 מיליון מלווים.


לצפייה באתר
 
 
 
נמל אשדוד
 
   
נמל אשדוד מהווה שער כניסה מרכזי לסחורות ומטענים למדינת ישראל וממנה, מאז החל לפעול בשנת 1965. נמל אשדוד הינו בין הנמלים המתקדמים בעולם המפעילים מערכת TOS (Terminal Operating System). המערכת הטכנולוגית, שבהקמתה הושקעו כ-6 מיליון דולר, מעניקה יתרון תחרותי מובהק, באמצעות ניהול יעיל ומבוקר של עבודת הנמל, תוך ניצול אופטימאלי של הציוד והמשאבים העומדים לרשותו, ושיפור השירות ללקוחות.

לצפייה באתר
 
 
 
נמל חיפה
 
   

שלום מילת הברכה העתיקה והשזורה בכל תפילותינו היא הקוד בימים אלו בנמל חיפה לתכניות פיתוח והשקעות בסדרי גודל שלא ידענו מאז בניית הנמל. מפרץ שקט, קשר אמיץ עם תובלה יבשתית רכבתית ואוירית, זמינות, גמישות ויעילות של שרותי הנמל במחירים אטרקטיביים ויציבות ביחסי העבודה הם יתרונותיו ההופכים את נמל חיפה לנמל השלום.


לצפייה באתר
 
 
 
משרד התמ"ת
 
   

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה עוסק במגוון רחב של נושאים לשירותם של התעשיינים, היצואנים, הסוחרים, המשקיעים, מפתחי המו"פ, היזמים, הצרכנים, העובדים, המעסיקים, תלמידים וסגל בתי הספר, הורי ילדים במעונות ובמשפחתונים ועוד. כמנהל הכללי של משרד התמ"ת אני רואה בראש סדר העדיפויות שלנו את נושא השרות ושיפורו המתמשך.


לצפייה באתר
 
 
 
רכבת ישראל
 
   

חברת רכבת ישראל בע"מ מובילה בשנים האחרונות מהפכה במערכת התחבורה בישראל. בעקבות ביסוסה כחברה עצמאית בבעלות ממשלתית בשנת 2003, חברת רכבת ישראל בע"מ החלה ביישום תכנית פיתוח מקיפה אשר הפכה אותה לחברת התחבורה המציגה את הצמיחה המהירה ביותר, ולחברת תשתיות התחבורה הגדולה בישראל.


לצפייה באתר
 
 
 
פורטל השירותים והמידע הממשלתי
 
   
לצפייה באתר
 
 
 
החפצים הפטורים ממסים (מכס, מס קניה, ומע"מ)
 
   

רשות המסים בישראל אחראית לגביית המסים, הן הישירים והן העקיפים ובמקביל שותפה להתוויית מדיניות המס. הרשות מאגדת כאמור את הפעילות של מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, מע"מ, מס קניה, מכס בלו ומס בולים.רשות המסים בישראל כוללת את יחידות המטה ואת יחידות השטח. במטה נכללות הלשכה המשפטית, המחלקה המקצועית, יחידות המינהל השונות, המחלקה לתכנון וכלכלה, מבקר הפנים, שירות לקוחות ויחידת הדוברות וההסברה. .


לצפייה באתר
 
 
 
המשרד לקליטת עלייה
 
   

המשרד לקליטת העלייה אחראי לסיוע הניתן ע"י מדינת ישראל, לעולים ולתושבים חוזרים, המגיעים ארצה.
המשרד אחראי על סיוע ומעקב אחרי העולים, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. הסיוע בקליטה נעשה בגישה של דיאלוג ושיתוף פעולה עם העולים וארגוניהם.
המשרד מנחה את מנהיגות העולים לפתח יכולת לעזרה עצמית ושירותים איכותיים, כדי להתמודד עם אתגרי הקליטה.


לצפייה באתר
 
 
 
משרד התיירות
 
   

משרד התיירות הוא משרד כלכלי, שיעדו העיקרי הוא הגדלת היקף הפעילות הכלכלית במשק. הישגי המשרד נמדדים במונחים כלכליים כגון: תרומה לתוצר הלאומי, תרומה למאזן התשלומים, הגדלת היקף ההשקעות בענף התיירות ותרומה לתעסוקה במשק. המשרד עוסק בפיתוח תשתיות תיירותיות ציבוריות באמצעות חברת פיתוח כלל ארצית ובאמצעות חברות פיתוח אזוריות.


לצפייה באתר