המדריך המלא להוצאת ויזת עבודה לקנדה

תוכן עניינים

בקנדה ישנם סוגים שונים של אישורי עבודה. 

אישור עבודה פתוח מאפשר למי שקיבל ויזת עבודה לקנדה לעבוד אצל כל מעסיק כשיר ולגיטימי בהתאם לתנאים המוגדרים בחוקי ההגירה. למשל בני זוג של עובדים שקיבלו היתר עבודה או עובדים צעירים של תכניות שהממשלה רוצה לקדם.

הסוג השני של ויזת עבודה בקנדה הוא עם אישור עבודה ספציפי למעסיק. בבקשה זו פקידי ההגירה לוקחים בחשבון את ההשפעה של כניסת המועסק על המשק במדינה. כאשר מחלקת ההגירה מעריכה שהעובד יתרום בעבודתו למשק הקנדי, אזי היא תאשר לו ויזת עבודה בקנדה. 

בשנים האחרונות הנפיקו רשויות ההגירה הקנדיים (IRCC) למעלה מ 90,000 אשרות עבודה לזרים. אשרת עבודה בקנדה ניתנת לתקופה ממושכת או זמנית. כל אדם שאינו אזרח קנדי או תושב קבע בקנדה, חייב באשרת עבודה בתוקף (למעט במקרים בהם אין צורך בכך, כפי שיפורט בהמשך). מחזיק באשרת עבודה אינו זכאי להגר באמצעותה ויהא עליו להגיש בקשה להגירה / תושבות קבע, בהתאם לתנאים שיובאו להלן.

אשרת עבודה פתוחה - Open Work Permit

אשרה זו תאפשר למחזיק בה לעבוד עבור כל מעסיק בקנדה, למעט מעסיקים המופיעים ברשימת המעסיקים שאינם עומדים בתנאים הדרושים לשם כך, ר': www.canada.ca/en .

תהא/י זכאי/ת לאשרה זו באם הנך:

 • תושב קבע בקנדה והגשת בקשה מתאימה.
 • בן משפחה תלוי של תושב קבע בקנדה המגיש בקשה כאמור.
 • בן/ת זוג או ידוע/ה בציבור של סטודנט/ית או עובד/ת קנדי/ת.
 • פליט/ה, מבקש/ת מעמד פליט, אנשים מוגנים ובני משפחותיהם.
 • חלק ממחזיקי אשרת תושבות זמנית.
 • עובדים צעירים המשתתפים בתכניות מיוחדות.

אשרת עבודה מסוימת - Employer Specific Work Permit

תעודת אשרה זו נושאת את פרטי המעסיק המיועד, תקופת העבודה המותרת ומקום העבודה. לצורך קבלתה על המבקש לעמוד במבדקי הערכה של ה – Labor Market Impact Assessment (LMIA) הנערכים על ידי המאגר הקנדי העולמי של אנשי מקצוע (The Global Talent Stream) במסגרת תכנית העובדים הזרים הזמניים הקנדית (The Temporary Foreign Worker Program).
לאחר קבלת תוצאות מבדקי ה LMIA, חובה על המועמד להגיש את הבקשה לאשרה.

אשרת מטפל/ת צמוד/ה

קבלת אשרת מטפל/ת צמוד/ה כרוכה בהליך ייחודי. מטפל צמוד יטפל בילדים, מבוגרים או מוגבלים, במשק בית פרטי. לאחר עבודה של שנתיים יוכל המועמד לבקש אשרת תושב קבע.

תנאים כלליים נוספים

על מנת לקבל אשרת עבודה בקנדה, על המועמד לספק לרשויות ההגירה הקנדיים (IRCC) התחייבויות והוכחות כלהלן:

 • כי יעזוב את קנדה בסוף תקופת העסקתו;
 • כי בידו מספיק אמצעים לסיפוק צרכיו וצרכי משפחתו בתקופת שהותו קנדה;
 • כי אינו מהווה סכנה ביטחונית;
 • כי הנו אזרח שומר חוק ואינו בעל רישום/מים פלילי/ים אקטואליים;
 • כי בריאותו תקינה;
 • כי ביכולתו להמציא כל מסמך שיידרש בכל עת על ידי רשויות ההגירה הקנדים.

תנאים מגבילים העשויים לחול על אשרות עבודה בקנדה

 • סוגי עבודות אשר בהם בלבד רשאי מחזיק האשרה לעסוק;
 • הגבלות באשר למעסיק עבורו יעבוד המועמד;
 • מיקום העבודה;
 • משך תקופת העבודה.

מחזיק אשרת עבודה יהא זכאי לאשרת "מבקר" עבור בן/ת הזוג או הידוע/ה בציבור וילדיו התלויים. בן זוג כאמור המעוניין לעבוד בתקופת שהותו בקנדה, יצטרך להגיש בקשה עצמאית לקבלת אשרת עבודה.

כיצד ניתן להשיג ויזת עבודה לקנדה?

הליך הוצאת ויזת עבודה בקנדה למעשה כולל את השלבים הללו:

 1. אישור מעסיק תהליך בקשה של ויזת עבודה לקנדה – עבור צעירים המעוניינים לעבוד בחברה מסוימת וכבר קיבלו הצעת עבודה ממעסיק קנדי – כולל מספר שלבים: ראשית, יש להגיש הצהרה של המעסיק שהוא מעוניין להעסיק עובד זר ולנמק את הסיבה לכך שהוא מעוניין דווקא בעובד שאינו קנדי.
  לאחר שהמעסיק קיבל אישור ממשרדי פיתוח כוח האדם וכישורי העבודה הקנדי (HRSDC), תוכלו להגיש אתם בקשה לקבלת אישור העבודה.
  שימו לב שישנם סוגים מסוימים של עבודות שאינם דורשים אישור מה-HRSDC.
 1. אישור ממשרדי פיתוח כוח האדם והכישוריםזה למעשה השם הקנדי למה שאנחנו בישראל קוראים לו 'משרד העבודה'. במדרש זה בוחנים את הבקשה של המעסיק. במידה והיא נמצאת רלוונטית ומתאימה למכסות העבודה הקנדיות הבקשה מאושרת וניתן להמשיך בהליך. חשוב לציין כי בדרך כלל לא עושים בעיות בחלק הזה.  
 2. היעדר רישום פלילי על מנת לקבל ויזת עבודה לקנדה יש להצהיר על כך שאין לכם עבר פלילי ושאינכם מהווים איום לביטחונה של המדינה. כמו כן, תידרשו להציג נתונים של חשבון בנק, המעידים על כך שהנכם יציבים כלכלית ומסוגלים לממן לעצמכם את השהות שלכם בקנדה; תעודת יושר מהמשטרה המראה שאתם אזרחים שומרי חוק ואינכם בעלי עבר פלילי; אישור מרופא המעיד שבריאותכם תקינה ואישורים נוספים לפי בקשת השגרירות. לאחר מילוי הטפסים ותשלום האגרה תוכלו לקבוע תור לריאיון בשגרירות קנדה בישראל, על מנת שיאשרו לכם את הוויזה.  
 3. שלילת איום ביטחוניאלא אם יש משהו שאנחנו לא יודעים לגביכם, כנראה שאין לכם ולנו מה לחשוש מהשלב הזה.  
 4. הצגת המצב הכלכליממשלת קנדה רוצה לראות שיש לכם מספיק כסף כדי לעבור את החודשים הראשונים במדינה במצב כלכלי יציב. כל שיהיה עליכם לעשות בשלב הזה יהיה להציג מסמך שיציג את המצב בעו"ש שלכם. שוב, לא מדובר בהליך מסובך. מה שכן, במידה ואתם מעוניינים להשיג את אישור העבודה הזה, כדאי שתוודאו כי אתם עומדים על מצב כלכלי יציב המאפשר לכם לעבור את השלב הזה ללא בעיות מיותרות.  
 5. הצגת המצב הבריאותיהמצב הבריאותי שלכם מעניין את השלטונות הקנדים שרוצים להיות בטוחים כי אתם לא סובלים ממחלה שתביא לכך שתידרשו לטיפול באחד מגופי הבריאות של המדינה הצפון אמריקאית. כך שאם אתם אנשים בריאים, כנראה שלא צפויה לכם בעיה מיוחדת לאורך ההליך.  
 6. הצהרה על עזיבת המדינה עם סיום העבודה במידה ואתם מעוניינים לשהות במדינה לאורך זמן ארוך יותר, תידרשו למלא טפסים נוספים ולעבור עוד פרוצדורה לא קלה על מנת לקבל תושבות ולמעשה אזרחות שלא תדרוש מכם הוצאה נוספת של ויזות עבודה, במסמכים יש להתחייב לעזוב את שטחה של קנדה לאחר שתסתיים תקופת השהות שהותרה לכם על ידי הרשויות ובמידה ויש צורך ניתן להאריך את הוויזה במהלך השהות במדינה. 

תשלומים על אישור עבודה

בהגשת בקשה לקבלת אישור עבודה לקנדה תדרשו לשלם עלות אגרה לשגרירות. האגרה כוללת את הסכום שאותו נדרש לשלם המעסיק למשרדי ה-HRSDC, בעת הגשת הבקשה להעסיק אתכם, ואת הסכום שיש לשלם בעת הגשת הבקשה להוצאת ויזה.

רוב האנשים צריכים אישור עבודה כדי לעבוד בקנדה.

אם אתה צריך אישור עבודה, ייתכן שאתה זכאי לקבל אישור עבודה ספציפי למעסיק או אישור עבודה פתוח.

לבירור במה נדרש ספציפית אלייך ניתן לבדוק כאן:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/need-permit.html

ניתן למצוא מידע נוסף באתר: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit.html

יש לכם שאלות?
נשמח לעזור!

אנא מלא/י את הטופס וניצור איתך קשר בהקדם.

הפריט נוסף להזמנה שלך! 🙂