המדריך המלא להוצאת ויזת עבודה לאנגליה

תוכן עניינים

הממלכה הבריטית נחשבת ליעד מבוקש מאוד בקרב ישראלים המעוניינים לעשות רילוקיישן ולהתחיל חיים חדשים מעבר לים. עם זאת, יש לזכור כי חוקי ההגירה בבריטניה הם נוקשים, הבירוקרטיה היא לא פשוטה והמנטליות האנגלית המקומית לא תמיד קלה עבורנו.

שלב ראשון לויזת עבודה באנגליה – מצאו מעסיק שיגייס אתכם לעבודה אצלו

על מנת שתוכלו להתגורר באופן חוקי בבריטניה אתם זקוקים לאשרה מתאימה. ויזת עבודה לאנגליה לא מתירה לעובד לחפש עבודה או "לנסות את מזלו", ברגע שמישהו מגיש בקשה לויזת עבודה, עליו להוכיח איזו עבודה כבר גייסה אותו. כמו כן, עליו לציין כמה זמן הוא מתכוון לעבוד שם וכמובן, מיהם המעסיקים, קחו בחשבון שצוות השגרירות ייצור קשר מול המעסיק שמצפה לעובד.

כיום, לאחר פרישתה של בריטניה מהאיחוד האירופי, בקשות לאשרת עבודה נבחנות על ידי שיטת ניקוד חדשה של הממשלה הבריטית, שמטרתה להקטין באופן משמעותי את מספר העובדים הזרים בממלכה. על פי השיטה החדשה, גם בעלי אזרחות אירופאית נדרשים להוציא אשרת עבודה ככל אזרח זר אחר. לכל סוג עבודה נקבע רף של נקודות, כאשר אדם שעומד ברף, יוכל להגיש בקשה לקבלת ויזת עבודה.

שלבים תפעוליים: 

שלב שני – הגשת בקשה לויזת עבודה באנגליה

לאחר שמצאתם מעסיק שגייס אתכם לעבודה תוכלו להגיש בקשה לויזת עבודה.

בזמן הגשת בקשת ויזה לאנגליה תדרשו לפרט מהי מטרת הנסיעה שלכם, לכמה זמן הנסיעה מתוכננת להיות וכמובן שכל הסבר מעמיק יכול רק לעזור להזדהות המאשר. בנושא של אשרת עבודה יש לפרט גם על העבודה עצמה, מקום השהות, מעסיקים ושלל פרטים קצת יותר מבוססים למען ההגינות.

לפגישה בקונסוליה הבריטית הביאו את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה (מתורגם בנוסף)
 • דרכון ישראלי של מבקש האשרה
 • תמונות פספורט (מומלץ להביא מעל 4 לצורך העתקים פנימיים)
 • טפסים נוספים שיבקשו במעמד קביעת הפגישה (כל פגישה ובקשה היא ספציפית ולכן כל אדם ידרש למלא טפסים שונים)

כיצד הליך אשרת עבודה באנגליה מתבצע בפועל?

ישראלי אשר מחזיק את כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לקבלת ויזת עבודה, נדרש למלא טופס באתר האינטרנט של רשות ההגירה הבריטי, לשלם את האגרה ולהגיש את הבקשה במשרד רשות ההגירה לבריטניה בתל אביב. במשרד ההגירה בתל אביב יבצעו צילומי פספורט ולקיחת טביעות אצבעות.

תקופת ויזת עבודה בבריטניה

אשרת עבודה לבריטניה ניתנת לתקופה של חמש שנים, אבל ניתן להאריך את משך האשרה לשנה נוספת, כלומר: מקסימום שש שנים. לאחר תקופה זו נדרש העובד הזר לעזוב את בריטניה או להגיש בקשה לתושבות קבע בבריטניה.

 בקשה לתושבות קבע לאחר שהייה בבריטניה כעובד

לאחר שהות של חמש שנים באנגליה באמצעות ויזת עבודה תוכלו להגיש בקשה לקבלת מעמד תושב קבע בריטי, כל עוד האזרח הזר שהה בגבולות בריטניה מעל לחצי שנה בכל אחת מחמש השנים הקודמות להגשת הבקשה.

מי אינו זקוק לאשרת עבודה בבריטניה?

 • אזרחי האזור האירופי הכלכלי, (EEA – The European Economic Area) המאגד בתוכו את נורבגיה, ליכטנשטיין ואיסלנד בנוסף על 25 מדינות האיחוד האירופי. אזרחי חלק ממדינות האיחוד יידרשו להירשם בתכנית רישום העובדים (The Worker Registration Scheme) בתוך 30 יום מיום שהחלו לעבוד באנגליה.
 • בעלי אישור שהייה קבוע באנגליה.
 • בן/ת זוג של אזרח האזור האירופי הכלכלי (EEA).

קיימים שני סוגים מרכזיים של אשרות עבודה (ויזות) לאנגליה:

סוג ראשון – ויזת עבודה מסוג Tier 2 General – עבור עובדים מיומנים ובעלי מקצוע

אשרת בעלי מקצוע "דרגה 2" מיועדת למהגרים בעלי ניסיון מקצועי, אשר בידיהם הצעת עבודה מאת מעסיק באנגליה. מדיניות ההגירה הבריטית מאפשרת לעסקים מקומיים לגייס עובדים זרים מומחים בתחומם, אך עליהם להוכיח את נחיצותם ותרומתם למשק המקומי. ויזה מסוג זה מאפשרת לעבוד אצל מעסיק ספציפי שביקש עבורכם את האשרה. על מקום העבודה להוכיח לרשויות כי לא נמצא עובד בריטי או אירופי מתאים לתפקיד טרם קיבלתם את הצעת העבודה.

1. תנאי מקדמי – תעודת חסות מקומית

תנאי מקדמי להגשת בקשה לקבלת אשרה זו הנו כי למועמד נתנה חסות מקומית (Sponsor) מאת מוסד עסקי או לימודי באנגליה, המעוניין להעסיק עובד זר – מקצועי או בעל ניסיון. קבלת החסות נעשית באמצעות המעסיק, הפונה בעצמו אל סוכנות האשרות האנגלית (UK Visas and Immigration). על המעסיק להירשם בבקשה כ"נותן חסות מורשה".

אם עמד בדרישות הרלבנטיות, יקבל מעסיק זה את הרישיון המבוקש ותונפק לו 'תעודות חסות' עבור המועמדים שציין בבקשתו – בהתאם לאישור סוכנות האשרות האנגלית, אשר תקבע אם עמד העובד המיועד בניקוד הסף הנדרש. מספר תעודות החסות אותן רשאי המעסיק לקבל יצוין בתנאי קבלת רישיון זה.

כאמור, ללא תעודת המעסיק נותן חסות כאמור לא ניתן כלל להגיש את הבקשה לקבלת אשרה זו ("דרגה 2"). ראוי לציין כי אין בקבלת תעודת החסות משום ערובה לקבלת האשרה, אך היא משמשת כאישור לכך שנותן החסות מעוניין להביא את המהגר – המועמד לעבודה באנגליה, וכי למיטב ידיעת המעסיק המועמד עומד בתנאים לקבלת אשרה זו.

2. תנאי שני – הצגת מספר הנקודות הנדרשות

לאחר קבלת תעודת החסות, יידרש המועמד להציג בפני סוכנות האשרות האנגלית את מספר הנקודות הנדרש לקבלת האשרה ואז יוכל להיכנס לאנגליה 14 יום קודם למועד תחילת העבודה, כמצוין בתעודת החסות. כאמור, משקיבל את תעודת החסות יהא על המועמד להשיג 70 נקודות, כמפורט להלן:

קריטריונים לקבלת 50 נקודות (בנפרד או במצטבר):

תעודת חסות – מועמד שבידו הצעה לעבודה הנדרשת יקבל 30 נקודות, בהתאם לרשימת המקצועות הנדרשים (The Migrant Advisory Committee's List of Skilled Occupations in Shortage) שמפרסמת הועדה המייעצת בנושאי הגירה מעת לעת, או למועמד שבידו הצעת עבודה העונה על מבחני שוק העבודה המקומי (The Resident Labor Market Tests), או למועמד שישמש כניצב (מועבר) מטעם חברה מחוץ לאנגליה. במסגרת מבחני שוק העבודה המקומי, על המעסיק להראות כי אין באנגליה או באזור הסחר האירופי (EEA) עובד מתאים וכשיר הזמין למשרה הנדונה. המועמד יהא זכאי ל-20 נקודות לפחות בקטגוריית "כישורים" או "שכר צפוי" באם יקבל ממעסיקו המיועד אישור כי תעודת החסות שבידו מעידה על עמידתו במבחני שוק העבודה המקומי (לגבי נציג חברת חוץ ראה להלן).

שכר צפוי – הכוונה להכנסה הכוללת הצפויה למועמד המהגר במסגרת אשרה זו: מועמד יהא זכאי ל-20 נקודות באם הוא צפוי להכנסה שנתית כוללת של 30,000 ליש"ט, המתקבלת ממשכורת ברוטו (לפני ניכויי מס), קצבאות ומענקים (ככל שהם כלולים בסל המשכורת הצפוי), אך לא כולל תוספות אחרות, כגון: שעות נוספות, בונוסים, תוספת עידוד/תמריץ, דמי אשל ונסיעות (לרבות נסיעות אל ומאת ארץ המוצא).

יודגש כי גם אם השיג המועמד את 50 הנקודות הדרושות כאמור לעיל, יהא עליו לעמוד בנוסף על כך בשני התנאים הבאים:

 1. שליטה בשפה האנגלית

בנוסף על 50 הנקודות הדרושות כאמור, כתנאי יסודי יידרש המועמד להציג אחד משלוש האישורים הבאים להוכחת שליטתו בשפה האנגלית: ציון של 6.5 לפחות בבחינה הבינ"ל בשפה האנגלית (IELTS), אשר ניתן בשנתיים שקדמו למועד קבלת הבקשה על ידי הוועדה;  תואר ראשון אשר נלמד באנגלית והינו שווה ערך לתואר ראשון אנגלי;  הינו בן לאום במדינה שבה רוב תושביה הנם דוברי אנגלית (כגון ארה"ב או קנדה). 10 נקודות מוענקות למועמד/ת בעל הוכחה כאמור באשר ליכולותיו/ה בשפה האנגלית.

 1. אמצעי מחיה

תנאי נוסף אשר יזכה את המועמד ב 10 נקודות, הוא כי לרשות המועמד סך זמין של 945 ליש"ט למחייתו + 630 ליש"ט עבור כל אחד מהתלויים בו המתלווים אליו. יש להראות כי הכספים האמורים זמינים עבור המועמד ומוחזקים בחשבונו ב 3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה מבלי שחלה בהם כל ירידה או הפחתה במהלך 3 החודשים האמורים. המועמד יוכיח את אמצעי המחייה כאמור באמצעות הצהרה בנקאית המתייחסת ל 3 החודשים שעד הגשת הבקשה ואשר תוגש עד 30 ימים טרם הגשת הבקשה.

כדאי לדעת כי ישנם מעסיקים מוערכים אשר מי שהתקבל לעבוד אצלם לא נדרשים להוכיח יכולת כלכלית מינימלית.

מה לגבי תלויים?

הם יוכלו להצטרף אליכם כשתקבלו את האשרה. תלויים מוגדרים כבעל, אישה, ידוע/ה בציבור, בן זוג מאותו המין, וילדים עד גיל 18. כל תלוי נדרש להגיש בקשת אשרה נפרדת כתלוי, ואתם תדרשו להוכיח שיש לרשותכם סך של 630 ליש"ט עבור כל תלוי.

סוג שני – ויזת עבודה מסוג Tier 2 Intra Company Transfer Visa – נציבים מטעם חברות חוץ

ויזה זו מתאימה לחברות גלובליות בעלות שלוחה בבריטניה, המעוניינות לגייס עובדים ממדינה אחרת. גם במקרה זה על מקום העבודה להוכיח כי לא נמצא עובד מקומי מתאים לתפקיד. מחזיק בוויזת עבודה זו לא יוכל להגיש בקשה למעמד של תושב קבע בסיום התקופה.

לאור האופי המיוחד של העסקת עובדי חברות רב לאומיות מעבר לים, לא נדרשת עמידה במבחני שוק העבודה המקומי האנגלי. עם זאת, נדרש כי מועמד מטעם חברת החוץ עבד בחברה זו במשך 12 חודשים לפחות עד למועד הגשת הבקשה לאשרה, וכי שכרו יותאם לרמת השכר באנגליה באותה משרה. כמו כן, על המועמד להיות בעל כישורים ברמה שמעל לממוצע במקצוע הרלבנטי.

ישנם גם עובדי חברות חוץ כאמור המעוניינים להישלח לאנגליה לצורך התמחות או הכשרה לתפקידי ניהול בתחום הרלבנטי לאותה חברה. מועמדים מסוג זה יידרשו להראות כי עבדו בחברת החוץ שלושה חודשים לפחות עד להגשת הבקשה.

קיימות קטגוריות נוספות במסלול זה, כגון העברה לאנגליה לצורכי לימוד או ייצוא ידע ומומחיות.

דרישות נוספות להוצאת ויזת עבודה בבריטניה (מכל סוג):

 1. תעודת יושר – היעדר רישום פלילי: ישנם מקרים בהם מקבלי ויזת עבודה לבריטניה ידרשו להוכיח שאין להם עבר פלילי. מדובר בדרך כלל עבור בעלי מקצועות בהם עובדים עם אנשים בסיכון, כגון: מקצועות רפואה, עבודה סוציאלית וכדומה.
 2. ביטוח בריאות בבריטניה עבור מבקש ויזת עבודה ובני משפחתו: בריטניה ידועה במערכת בריאות ממלכתית מפותחת, לכן גם עובדים זרים שמקבלים אשרת עבודה לאנגליה נדרשים לשלם מראש עבור ביטוח בריאות. מבקש הויזה וכל אחד מהנתמכים משלם 150 ליש"ט לשנה עבור ביטוח בריאות.

יש לכם שאלות?
נשמח לעזור!

אנא מלא/י את הטופס וניצור איתך קשר בהקדם.

הפריט נוסף להזמנה שלך! 🙂