זכויות מתניידים (תושבים חוזרים) בביטוח לאומי

הביטוח הלאומי הוא המנגנון שמבטיח שנקבל את הזכויות המגיעות לנו מהמדינה. ולצד הזכויות ישנן גם, איך לא, חובות. כשאתם חיים בישראל זה קל. אתם מפרישים חלק יחסי מהשכר שלכם למדינה ובתמורה, מקבלים זכויות רפואיות, קצבאות ועוד. אך מה לגבי ביטוח לאומי בחו"ל?

אך כשאתם עוזבים את הארץ, בעיקר לרילוקיישן, יש לנושא היבטים שונים. לדוגמה, מי אמון על ביטוח הבריאות שלכם ושל בני המשפחה שלכם? האם זה המעסיק שנייד אתכם או שמא אתם צריכים לדאוג לביטוח פרטי בעצמכם?

כדי להבהיר את נושא ביטוח לאומי בחו"ל עבור מתניידים, הרשו לנו לחלק אתכם לשתי קבוצות: מנותקי תושבות ותושבי ישראל השוהים בחו"ל.

תשלום ביטוח לאומי לשוהים בחול

ביציאה לרילוקיישן עליכם להחליט באם לנתק תושבות או לא. ההחלטה הזו לא משפיעה על אזרחותכם, אלא על הזכויות והחובות שלכם כתושבי המדינה. אם החלטתם שלא לנתק תושבות, אתם נחשבים "תושב ישראל השוהה בחו"ל". ככאלה, חלות עליכם כל החובות שיש לאזרחי ישראל על פי חוק – אתם מחויבים לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לביטוח הלאומי וכמו כן זכאים לקבל קצבאות לפי הכללים שנקבעו בחוק. לכן תשלום ביטוח לאומי לשוהים בחול יש להסדיר בהקדם.

כלומר, בזמן השהייה שלכם בחו"ל עליכם לשלם לביטוח הלאומי – אם לא תשלמו, יהיו לכך השלכות כמו שלילת זכאותכם לקבלת שירותים רפואיים לתקופה של כמה חודשים.

אם אין לכם הכנסות, תידרשו לשלם את המינימום הקבוע בחוק. אם יש לכם הכנסות מחו"ל (שלא ממעסיק ישראלי), תחויבו בדמי ביטוח בהתאם לשומה שתתקבל לגביכם ממס הכנסה. שיעור דמי הביטוח: 5% דמי ביטוח בריאות ו-7% דמי ביטוח לאומי. אם אתם מקבלים שכר ממעסיק ישראלי, חובת התשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת עליו. אם אתם מקבלים שכר ממעסיק זר, שיעורים אלו אף עלולים לגדול ולהסתכם ב-15 אחוזים.

ביטוח בריאות לתושב חוזר

תושב ישראל ששהה בחו"ל לפחות שנתיים רצופות ולא שילם דמי ביטוח בריאות לביטוח לאומי לאורך תקופה של 12 חודשים לפחות, יהיה זכאי לשירותי בריאות בארץ רק לאחר תקופת המתנה. ישנה אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה הזו בתשלום מיוחד, וכך לקבל את השירותים הרפואיים מיידית.

חישוב תקופת ההמתנה:

  • מי ששהה בחו"ל עד 01.11.2008 – תחושב עבורו תקופת המתנה של חודשיים עבור כל שנת שהייה בחו"ל.
  • מי ששהה בחו"ל לאחר 01.11.2008 – תחושב עבורו תקופת המתנה של חודש בלבד בעבור כל שנת שהייה בחו"ל.
  • ובכל מקרה, תקופת ההמתנה המרבית היא ששה חודשים, כשיש לשהות בארץ לפחות 25 ימים רצופים בתקופה זו.

איך משלמים לביטוח הלאומי?

אם החלטתם שלא לנתק תושבות ולהמשיך לשלם דמי ביטוח לאומי בחו"ל, עליכם לגשת לסניף הביטוח הלאומי הקרוב כדי לדווח על נסיעתכם. בסניף תתבקשו למלא טופס 6101 דין וחשבון רב שנתי ואת התשלומים ניתן יהיה לבצע באתר, באמצעות המחאות, על ידי הוראת קבע או מיופה כוח מטעמכם.

ביטוח לאומי לאחר ניתוק תושבות

ניתקתם תושבותכם? נהדר – סיימתם עם הביטוח הלאומי לעת עתה.

זכויות תושב חוזר ביטוח לאומי

ניתקתם תושבות ולאחר שהייה בחו"ל החלטתם לחזור? אם עברו ארבע שנים ואתם עומדים בקריטריונים – מזל טוב!

אתם תושבים חוזרים וזכאים לזכויות תושב חוזר בביטוח לאומי.

קראו על הקריטריונים לניתוק תושבות

ברגע שהסדרתם את מעמדתכם כתושב חוזר בביטוח לאומי ובמשרד הקליטה והעלייה, מגיע לכם לקבל קצבאות ולהעביר תשלומים כחוק.

קבלת שירותים רפואיים

לאחר שפקיד הביטוח והגבייה קבע שאתם אכן תושבי ישראל באמצעות טופס בל/628, תהיו זכאים לקבלת שירותים רפואיים רק לאחר תקופת המתנה של ששה חודשים לכל היותר. גם אתם, כמו אזרחי המדינה ששהו בחו"ל ולא שילמו במשך שנתיים, תוכלו לפדות את תקופת ההמתנה בתשלום מיוחד.

חשוב: לעתים לוקח זמן עד שמכירים בכם כתושבי ישראל ומוענקות לכם זכויות תושב חוזר בביטוח לאומי ולכן, אם החלטתם לפדות את תקופת ההמתנה, העבירו את סכום הפדיון מיד עם שובכם לארץ, כדי להבטיח קבלת החזרים על הוצאות רפואיות.

כדי לקבל את השירותים הרפואיים וליהנות מזכויות תושב חוזר בביטוח לאומי, לפי חוק ביטוח בריאות, עליכם למלא טופס רישום לקופ"ח לבחירתכם בביטוח הלאומי.

פטורים מתקופת המתנה:
  • מי שנעשה לראשונה עולה לפי חוק השבות, לרבות מי שהוכר כ"אזרח עולה" לראשונה על ידי משרד הקליטה.
  • קטין עד גיל 18.
  • "קטין חוזר" – מי שעזב את ישראל כקטין, גם אם חזר לארץ כבוגר. עליו להמציא אישור ממשרד הקליטה או מפקיד השומה שהוא "קטין חוזר".
  • תושב ישראל ששהה בחו"ל ושילם את דמי הביטוח באופן סדיר וללא פיגור שעולה על 12 חודשים.
זכאות לקצבאות

באם יימצא מתאים לכך מביטוח לאומי תושב חוזר יהיה זכאי לקצבאות: מענק לידה, קצבת ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר בפעולות איבה, נפגעי עבודה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת זקנה, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אסירי ציון.

עם הגעתכם ארצה, אתם לא זכאים לקצבאות שניתנות כפיצוי על אובדן הכנסה מעבודה כמו דמי לידה, שמירת הריון, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד. בשבילן תצטרכו לצבור תקופת עבודה נדרשת כתושבים.

  • קצבת זקנה: כל תקופות הביטוח שצברתם בזמן שהתגוררתם בארץ והייתם תושבי ישראל, נלקחות בחשבון לחישוב תקופת האכשרה שלכם. למחשבון זכאות לדמי זקנה.
  • קצבת נכות: תושבים חוזרים יהיו זכאים לקצבה, באם אובדן כושר העבודה שלהם נגרם כשהיו תושבי ישראל.
  • קצבת ילדים: כמו כל תושב ישראל, אתם זכאים לקצבת ילדים עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18 שנים. כדי לקבל את הקצבה, תצטרכו להגיש טופס תביעה אישית לקצבת ילדים במוסד לביטוח לאומי.
הבטחת הכנסה

בשנתכם הראשונה בארץ תקבלו מענה, טיפול וליווי ממשרד הקליטה תושבים חוזרים ובמקרים מסוימים, תוכלו לקבל גם קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי כהשלמה לתמיכה הניתנת ממשרד הקליטה.

כדי לקבל את הקצבה, עליכם למלא טופס תביעה להבטחת הכנסה ולמסור אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב. אל הטופס יש לצרף אישור ממשרד הקליטה על התקופה שקיבלתם מהם תמיכה.

שהות במדינה שיש עמה אמנה סוציאלית

אם עברתם לחיות במדינה שיש לה אמנה סוציאלית עם ישראל, והסדרתם מול הביטוח הלאומי את דמי הביטוח באותה מדינה – זכויותיכם בישראל ככלל, נשמרות. חלה חבות נפרדת לשלם מס בריאות גם כשעוברים למדינת אמנה.

ובכל אופן, עכשיו, כשחזרתם ואתם אזרחי המדינה, חלה עליכם החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי כחוק.

יש לכם שאלות?
נשמח לעזור!

אנא מלא/י את הטופס וניצור איתך קשר בהקדם.

הפריט נוסף להזמנה שלך! 🙂